Podmínky ubytování a storno podmínky

1. Převzetí pronajímaného prostoru je v den příjezdu od 14:00 do 17:00.

2. Cena pronájmu se hradí v den příjezdu na recepci. Cena zahrnuje poplatek za lůžkoviny, nezahrnuje úklid.

3. Vyklízení pronajímaného prostoru je v den odjezdu do 10:00.

4. V hlavní budově i chatkách je zákaz kouření.

5. V hlavní budově není povolenn pobyt psů a jiných zvířat.

6. V areálu není povolen volný pobyt a venčení zvířat.

7. Do apartmánu není povoleno vstupovat v lyžařské obuvi ani ukládat lyže, snowboard nebo kola.

8. Hyg. prostředky: mýdlo, jar, toal. papír je možné zakoupit na recepci.

9. Za děti zodpovídají jejich zákonní zástupci, nebo osoby starší 18-ti let jako jejich doprovod.

10. Všechny nedostatky, nefungující nebo chybějící vybavení je host povinen ohlásit bezprostředně po příchodu do pronajatého prostoru obsluze.

11. V případě zničení, nebo ztráty součásti pronajatého prostoru je host povinen uhradit pronajímateli novou hodnotu věci.

 

Storno podmínky:


V Deštném v O.h. 25.04.2018